Institut d'Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer
C/ del Carme, 47
08001 Barcelona
España
Link del evento: 
Web del projecte The Green Link
Cómo llegar: 

Adaptació al canvi climàtic a la Mediterrània: restauració d'ecosistemes i gestió forestal

Lunes, Febrero 17, 2020 9h - 14h

Conferència final del projecte LIFE The Green Link

Els impactes del canvi climàtic a la Mediterrània són cada cop més perceptibles. Moltes regions semiàrides estan patint davallades importants en la disponibilitat d’aigua per conreus i plantacions forestals. Cal implementar mesures d’adaptació i mitigació per reduir la vulnerabilitat d’aquests ecosistemes mediterranis al canvi climàtic i reforçar la seva resiliència. El Green Link és un projecte col·laboratiu LIFE en el que participen empreses privades, administracions públiques i centres de recerca, que té com a objectiu demostrar els beneficis ambientals i econòmics d’un mètode innovador per realitzar plantacions:

El “Cocoon”, un dispositiu biodegradable que millora les condicions per a la implantació dels plançons en projectes de restauració ambiental i en plantacions agrícoles de secà.

En aquesta jornada es presentarà l’ecotecnologia Cocoon, els principals resultats del projecte LIFE The Green Link, així com altres experiències en la implantació del Cocoon en diferents països. També es presentaran altres iniciatives i projectes en els àmbits de la restauració ambiental i la gestió forestal, amb l’objectiu de donar eines per afrontar el canvi climàtic.

La jornada va adreçada a investigadors/es, tècnics/ques dels sectors forestal i agrícola, propietaris/es forestals, consultores ambientals, ONG i organitzacions del sector, tècnics de l’Administració i prenedors de decisions.

Les xerrades seran en català, castellà i anglès. Hi haurà servei de traducció simultània.

Les inscripcions a la jornada són gratuïtes, si bé les places són limitades.

Programa de la jornada en català.

Programa de la jornada en anglès.

Patrocinado por: 
LIFE+ EU