TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN TRACTAMENT DE DADES

Validez de la oferta: 
De 28 Nov 2018 hasta 7 Dic 2018
Número de oferta: 18-037-36674Resuelto

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a especialista en tractament de dades, sistemes d’informació geogràfica i anàlisi espacial aplicat a la limnologia i paleoecologia, per al projecte GECA (“Ecologia dels Canvis Ambientals”, ref. 2017-2019 SGR/910), finançat per la Generalitat de Catalunya. El contracte serà a temps parcial (75% de la jornada completa del CREAF), i tindrà una durada de 3 mesos (prolongables si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’incorporarà al centre durant la primera meitat de desembre.

TASQUES A REALITZAR

 1. Gestió i organització de dates, inclòs el control de qualitat de les mateixes.
 2. Tractament i modelat de dades geo-referenciades amb SIGs diversos (Q-GIS, Miramon, etc.).
 3. Anàlisi estadística de dades mitjançant R i altre programari especialitzat.
 4. Elaboració de models d’idoneïtat de distribució d’espècies que deixen registre paleolimnològic.
 5. Proporcionar suport tècnic a l’elaboració de models ecològics diversos.
 6. Elaboració de documentació de bases de dades, anàlisis estadístiques i models ecològics.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Titulació superior en Ciències Ambientals o equivalent.
 2. Máster en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica.
 3. Nivell avançat en R.
 4. Experiència en estudis espacials de districtes lacustres.
 5. Familiaritat amb bases de dades paleolimnològiques.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Experiència professional en modelització espacial de dades ambientals i ecològiques.
 2. Experiència en modelització de la distribució d’espècies.
 3. Capacitat de treball en equip.
 4. Coneixement de la geografia pirinenca.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per la Direcció i per l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 7 de desembre de 2018 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Envía tu solicitud a: