TÈCNIC/A DE CAMP I LABORATORI EXPERT/A EN SÒLS

Validez de la oferta: 
De 21 Sep 2018 hasta 28 Sep 2018
Número de oferta: 18-033-90004Resuelto

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a de camp i laboratori, per a un projecte d'estudi de la biodiversitat edàfica en parcel·les permanents en hàbitats naturals representatius de Catalunya, a càrrec del projecte SISEBIO. El contracte serà de mitja jornada i per començar el mes d’octubre de 2018.

TASQUES A REALITZAR

 1. Localització i marcat de les parcel·les.
 2. Mostreig de sòls al camp i preservació de les mostres.
 3. Preparació de les mostres al laboratori.
 4. Anàlisi al laboratori de paràmetres edàfics.
 5. Extracció de microfauna i mesofauna.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Llicenciatura, grau o equivalent amb formació en Edafologia (Geologia, Biologia o Ciències Ambientals).
 2. Experiència acreditada en edafologia: mostreigs de camp (descripció de camp de perfils i presa de mostres) i de laboratori (coneixements d’anàlisi de pH, textura, C, fraccionament de C, nutrients i salinitat).
 3. Experiència acreditada en estudis de camp d’estimació de stocks de carboni.
 4. Carnet de conduir tipus B i experiència en conducció amb vehicles tot terreny.
 5. Bona condició física (excavació de perfils, presa de mostres amb sondes, i transport a peu de mostres i material pesant en desplaçaments llargs per zones de muntanya).
 6. Coneixements de català.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Experiència en treballs d'investigació en descripció al camp de perfils de sòl i anàlisi.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 28 de setembre de 2018 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Envía tu solicitud a: