INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL EN ECOLOGIA DEL PAISATGE, MODELITZACIÓ ESPACIAL I TELEDETECCIÓ - RPAS

Validez de la oferta: 
De 7 Sep 2018 hasta 21 Sep 2018
Número de oferta: 18-031-38646Resuelto

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a postdoctoral, per estudiar les relacions entre el canvi global i l’ecologia del paisatge. El focus principal del treball serà el desenvolupament d’eines de modelització que permetin l’avaluació dels impactes del canvi global sobre els ecosistemes forestals mediterranis. Entre aquestes eines, es posarà especial èmfasi en la mobilització de la informació provinent de RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) i el disseny de models de dinàmica espacial. El treball s’emmarca en un projecte finançat per la Fundació “La Caixa” sobre boscos i salut (“Boscos saludables per una societat saludable").

L’/la investigador/a participarà de manera activa en l’estructuració de les diferents iniciatives de modelització relacionades amb el model MEDFIRE, així com en l’elaboració de noves metodologies per avaluar l’impacte del canvi global sobre el funcionament i l’estructura dels ecosistemes forestals mediterranis. L’ús d’informació provinent de plataformes RPAS formarà part d’aquesta estructuració. El/la candidat/a treballarà en el marc del projecte Boscos i Salut (finançat per la Fundació Bancària “La Caixa”), en contacte amb diferents investigadors de la institució (en especial de la unitat mixta InForest existent entre el CREAF i el CTFC a Solsona), amb el departament de comunicació del CREAF i amb altres agents i experts de l’àmbit. La contractació, a temps parcial (75% de la jornada), és prevista que comenci a principis del mes d’octubre de l’any 2018, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte.

TASQUES A REALITZAR

 1. Liderar i coordinar el desenvolupament de models de dinàmica de paisatge (model MEDFIRE) sobre els boscos mediterranis.
 2. Elaborar noves metodologies d’avaluació dels impactes del canvi global en un context de dinàmica espacial (SDMs, models climàtics, LULCC, etc.)
 3. Mobilitzar la informació provinent de plataformes RPAS (recollides amb treballs específics i/o ciència ciutadana) per a incrementar el coneixement dels processos que influencien les dinàmiques forestals a gran escala i establir les llacunes actuals i els reptes futurs en els seus eixos d’avaluació.
 4. Coordinar l’equip científic i tècnic necessari per tal de desenvolupar els escenaris de manera adequada.
 5. Mesurar l’impacte i l’efectivitat de les accions identificades en l’estratègia, i fer d’enllaç amb projectes de recerca i de ciència ciutadana existents.
 6. Construir i mantenir una xarxa nacional i internacional de contactes amb projectes d’abast similar.
 7. Donar suport als tècnics de comunicació per assegurar un pla de comunicació rigorós i efectiu.
 8. Elaborar articles científics d’alt nivell i informes relacionats amb l’àmbit del projecte.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Doctorat en Biologia o similar (especialització en Ecologia).
 2. Coneixements d’ecologia del paisatge i ecologia forestal.
 3. Experiència contrastada en eines de modelització espacial.
 4. Coneixements dels formats i usos de la teledetecció i el SIG.
 5. Contribució contrastable en iniciatives nacionals i internacionals sobre dinàmica forestal mediterrània.
 6. Coneixements alts en llenguatge de programació com R.
 7. Coneixements alts en estadística aplicada.
 8. Coneixement expert de RPAS.
 9. Motivació en el lideratge i creació de nous projectes de complexitat elevada.
 10. Excel·lent capacitat en equips heterogenis.
 11. Anglès parlat i escrit correctament.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Experiència en treballs de difusió i divulgació de recerca
 2. Bon coneixement, oral i escrit, del català i el castellà.
 3. Trajectòria acadèmica excel·lent, amb estades internacionals i publicació en revistes internacionals d’alt impacte.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ

El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 21 de setembre de 2018 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Envía tu solicitud a: