Órganos de gobierno

El CREAF es un centro público de investigación que se constituye como un consorcio entre varias entidades públicas (administraciones, universidades y centros e institutos de investigación).

 

Patronato del CREAF

El máximo órgano de gobierno es el Patronato en el que están representados la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad de Barcelona (UB), el Instituto de Estudis Catalans (IEC), el Institut d' Investigació i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y cuatro departamentos de la Generalitat: Territori i Sostenibilitat (DTS), Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARP), Economi i Coneixement (DEC) i Interior (DI). El Presidente del Patronato es el Consejero de Territori i Sostenibilitat y el Director del CREAF es el Secretario.

Presidente del Patronato

 • Sr. Damià Calvet i Valera, Consejero del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya

Secretario del Patronato

 • Sr. Javier Retana, Director del CREAF

Miembros del Patronato

 • Sra. Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Sr. Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona
 • Sr. Joandomènec Ros Aragonès, Presidente de l’Institut d’Estudis Catalans 
 • Sr.  Emilio  Lora‐Tamayo,  Presidente  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Sra. Montserrat Barniol Carcasona,  Directora  General  de Forest (DARP)

 • Sr. Joan Nogué i Font, Director de l'Observatori del Paisatge (DTES)

 • Sr. Ferran Miralles i Sabadell, Director General de Polítiques Ambientals (DTES) 

 • Sr. Arcadi Navarro i Cuartiellas, Secretari d’Universitats i Recerca (DEC)

 • Sr. Juli Gendrau i Farguell, Director General de Prevenció, Extinció d'Incedis i Salvaments (DI)

 • Sr. Lluís Rovira, Director de la Fundació I‐CERCA

 • Sr. Jaume Terradas, CREAF

 

Consejo de Dirección del CREAF

Es nombrado por el Patronato y es quien rige el día a día del Centro. Está presidido por el Director del CREAF y el Subdirector del CREAF es el secretario.

Presidente del Consejo de Dirección 

 • Sr. Javier Retana, Director del CREAF 

Secretario del Consejo de Dirección

 • Sr. Joan Pino, Subdirector del CREAF y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona  

Miembros del Consejo de Dirección

 • Sr. Xavier Bellés, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
 • Sra. Agustina Guiteras, Departament  d’Economía i Coneixement (DEC). 
 • Sr.  Lluís  Rovira,  Fundació  Institució  de  Centres  d’Investigació  de  Catalunya (I-CERCA). 
 • Sr. Marc Castellnou, Departament d’Interior (DI). 
 • Sr. Xavier Clopés, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARP). 
 • Sr. Santiago Sabaté, Universitat de Barcelona (UB).