LIFE-REDBOSQUES
Projectes Life +
Durada del projecte: 
set. 2016 a oct. 2019

El projecte té com a objectiu principal millorar la gestió dels boscos de la regió mediterrània espanyola inclosos en la Xarxa Natura 2000.

Introducció

El projecte té com a objectiu principal millorar la gestió dels boscos de la regió mediterrània espanyola inclosos en la Xarxa Natura 2000 de manera que s'incorporin objectius de conservació de la biodiversitat i d'adaptació al canvi climàtic, mitjançant la millora en la capacitació i les eines de gestió dels professionals de la planificació i gestió àrees forestals de la Xarxa Natura 2000, incorporant de forma explícita el coneixement científic i l'experiència tècnica per millorar l'eficàcia de la gestió.

Per assolir aquest objectiu es plantegen diversos objectius específics:

  1. Proporcionar models de referència per a l'avaluació de l'estat de conservació dels boscos mediterranis.
  2. Promoure la incorporació en la planificació forestal i la gestió silvícola de criteris de conservació de la biodiversitat i d'adaptació al canvi climàtic.
  3. Assegurar la transferència de coneixement a l'audiència objectiu i stakeholders.