ESFERA CLIMÁTICA
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
nov. 2023 a nov. 2024

Introducció

Esfera Climàtica es dedica a integrar perspectives científiques en les narratives mediàtiques sobre temes climàtics i ambientals. La seva estratègia inclou la construcció d'una xarxa diversa de científiques estatals, amb èmfasi en la representació femenina, per col·laborar amb mitjans de comunicació com TV, ràdio i diaris. La iniciativa també es centra en una formació integral per a aquestes persones, per perfeccionar les seves habilitats comunicatives i garantir que transmetin de manera efectiva les subtilitats de la ciència climàtica al públic. A més, Esfera Climàtica està impulsant col·laboracions amb mitjans de comunicació, especialment amb RTVE, per integrar de manera fluida les dades climàtiques en les previsions meteorològiques, oferint al públic informació oportuna i contextualitzada.

Objectius d'Esfera Climàtica:

  • Integració Científica: Integrar de manera fluida l'expertesa científica en les narratives mediàtiques, garantint que els temes climàtics i ambientals es representin amb precisió i siguin fàcilment entesos pel públic.
  • Representació Diversa: Amplificar les veus de les científiques i experts de diferents disciplines, fomentant un diàleg més inclusiu sobre les crisis globals i les seves implicacions.
  • Col·laboració Mediàtica: Establir col·laboracions sòlides amb mitjans de comunicació, permetent una cobertura més robusta i informada dels esdeveniments i desenvolupaments relacionats amb el clima.
  • Formació i Desenvolupament: Equipar els científics amb habilitats comunicatives avançades, permetent-los interactuar de manera efectiva amb professionals dels mitjans i transmetre conceptes científics complexos a audiències més àmplies.
  • Comunicació Innovadora: Testejar  noves metodologies i enfocaments en l'engagement mediàtic, garantint que la informació compartida sigui rellevant, oportuna i impactant en l'abordatge dels reptes ambientals contemporanis.
  • ESFERA