Benvingut/da a la borsa de treball del CREAF.

Navega per les nostres ofertes i aplica per aquelles que consideris que són afins amb el teu perfil.

El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compte amb més de 160 científics, tècnics i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.
 

CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació d’investigadors.
 

CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació.

 

Número d'oferta: 23-025-61825
Validesa de l'oferta: 
24 abr. 2023 a 3 maig 2023
Resolt

RESEARCHER POSITION FOR AN ERC-STG PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher for the STOIKOS project (Elemental ecology: towards an element-based functional ecology), with ref. 101076740 — STOIKOS — ERC-2022-STG, funded by the European Research Council, under the powers delegated by the European Commission. The project aims to investigate whether the elemental composition of organisms relates to ecosystem functioning, and whether ecosystem elemental diversity predicts ecosystem functioning better than traditional metrics of diversity. The candidate will join the Elemental Diversity and Macroecology research team ( https://elemdiv.netlify.app/ ), a multidisciplinary working team using observations, experiments and theoretical modelling to answer our scientific questions. The candidate will benefit from the training and career development opportunities offered through our research team and CREAF, exposure to international research and interaction with other national and international collaborators. A full-time contract is offered (37,5 hours per week), with a planned incorporation on June 1st, 2023, for 26 months. The gross salary offered is €34,392.69annually.

Número d'oferta: 23-026-11814
Validesa de l'oferta: 
24 abr. 2023 a 3 maig 2023
Resolt

TECHNICIAN POSITION FOR THE PROJECT wildE

CREAF is seeking for a technician to work in the wildE project (Climate-smart rewilding: ecological restoration for climate change mitigation, adaptation and biodiversity support in Europe), Grant Agreement nr. 101081251 funded by the European Commission. WildE's goal is to develop the knowledge needed for a "climately intelligent renaturalisation" in Europe, as a solution based on nature that stimulates the natural capacity of European ecosystems for climate change mitigation, adaptation and support for biodiversity. A full-time contract is offered (37.5h per week), with a planned incorporation in mid of May 2023 with an initial duration of 24 month, with possibility of extending it if required. The salary offered is €19,367.86 annually.

Número d'oferta: 23-023-29790
Validesa de l'oferta: 
13 abr. 2023 a 23 abr. 2023
Resolt

RESEARCH TECHNICIAN ON DATACUBES FOR THE OEMC AND AD4GD PROJECTS

CREAF is seeking a research technician for developing DATACUBES and related technologies including OpenEO, Digital twins and Data Spaces as the CREAF contributions to AD4GD project (“All Data 4 Green Deal - An Integrated, FAIR Approach for the Common European Data Space”), with ref. HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-17-101061001 and OEMC (Open-Earth-Monitor - A cyberinfrastructure to accelerate uptake of environmental information and help build user communities at European and global levels) with ref. HORIZON-CL6-2021-101059548 projects, both from the Horizon Europe program and financed by the European Union or future projects in the same topics. A part-time contract (30 hours/week, 80%) is offered, with a planned incorporation in May 2023 and will have a and will be a contract linked to the budget of the projects described above (“actividades cientifico-técnicas”, according to the Law 14/2011), with an expected duration of 2 years, and the possibility of extension if the budget allows it. The salary offered is 21987,45€ gross per year.

Número d'oferta: 23-022-90014
Validesa de l'oferta: 
12 abr. 2023 a 21 abr. 2023
Resolt

AUXILIAR TÈCNIC/A DE INFORMÀTICA PER SUPORT ALS DIVERSOS PROJECTES DEL CONTRACTE PROGRAMA

El CREAF precisa incorporar un auxiliar tècnic informàtic o una auxiliar tècnica informàtica, per cobrir les necessitats específiques del contractes derivats del diversos projectes del Contracte Programa amb ref. 90014 i finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals), i s'espera que comenci a finals d’abril de 2023, fins a 31/12/2023 amb possibilitat d’extensió si el pressupost ho permet. S’ofereix un salari de 17.007,63€ bruts anuals.

Número d'oferta: 23-021-90005
Validesa de l'oferta: 
11 abr. 2023 a 20 abr. 2023
Resolt

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ PEL PROJECTE SILVODIVERS i PRISMÀTIC

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de comunicació, per donar suport al Departament de Comunicació del CREAF en la gestió de la comunicació dels projectes Silvodivers i Prismàtic. Aquesta persona entrarà a formar part de l’equip de Comunicació del CREAF i treballarà en coordinació amb la responsable del projecte Silvodivers i amb l’equip de coordinació del projecte Prismàtic. SilvoDivers (La silvopastura sostenible: el benefici mutu entre la gestió per la prevenció d’incendis, la conservació dels boscos i la ramaderia extensiva), és un projecte finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya que tí com a objectiu principal transferir coneixements tècnics i de gestió, assessorar, guiar i divulgar sobre com fer un ús de la silvopastura, coordinadament i amb benefici mutu entre gestors/es, propietaris/es forestals i ramaders/es. Prismàtic és una plataforma de coneixement sobre patrimoni natural i biodiversitat finançada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. S’ofereix un contracte “d’actividades cientifico-técnicas (segons la Llei 14/2011), a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici a finals d’abril de 2023 i vinculat al pressupost dels projectes descrits anteriorment, fins com a mínim 31/12/2023 amb possibilitat d’extensió si el pressupost ho permet. S’ofereix un salari de 2.004,07€ bruts mensuals.

Número d'oferta: 23-020-90014
Validesa de l'oferta: 
30 març 2023 a 10 abr. 2023
Resolt

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER SUPORT ALS DIVERSOS PROJECTES DEL CONTRACTE PROGRAMA

El CREAF precisa incorporar un auxiliar administratiu o una auxiliar administrativa, per a formar part del Departament d’Administració del centre, per cobrir les necessitats específiques del contractes derivats del diversos projectes del Contracte Programa amb ref. 90014 i finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5 h. setmanals), amb data d’inici finals d’abril i amb una durada mínima de 6 mesos però amb possibilitat d’ampliació si el pressupost ho permet, i un salari de 1.431,48€ bruts mensuals.

Número d'oferta: 23-018-94005
Validesa de l'oferta: 
30 març 2023 a 10 abr. 2023
Resolt

TÉCNICO/A DE CONTROL DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DE LOS LABORATORIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEVERO OCHOA

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica de control de calidad y gestión del laboratorio, en el marco del programa Severo Ochoa (ref. CEX-2018 a 000828-S "Centro de Excelencia Severo Ochoa", acreditación de la AEI, MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN). Se ofrece un contrato de jornada completa (37,5h/semanales) con previsión de inicio de contrato para mayo de 2023 hasta el 14/12/2023, con posibilidad de prórroga del programa. El salario ofrecido es 1.765,49€ brutos mensuales.

Número d'oferta: 23-019-29790
Validesa de l'oferta: 
30 març 2023 a 10 abr. 2023
Resolt

COMMUNICATION TECHNICIAN FOR THE AD4GD AND OEMC PROJECTS

The CREAF is looking to hire a communication technician to support the management of communication for the AD4GD project (“All Data 4 Green Deal - An Integrated, FAIR Approach for the Common European Data Space”), with ref. HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-17-101061001 and OEMC (Open-Earth-Monitor - A cyberinfrastructure to accelerate uptake of environmental information and help build user communities at European and global levels) with ref. HORIZON-CL6-2021-101059548 projects, both from the Horizon Europe program and financed by the European Union. This person will work directly with the principal investigator of both research projects in coordination with the CREAF Communication team. AD4GD is an HEurope project of the European Commission that aims to co-create and shape the European Green Deal Data Space as an open center of data and FAIR standard-based services that support the key priorities of biodiversity, climate change, and pollution. The project will focus on the concepts of semantic and technological interoperability that currently prevent stakeholders from having multidisciplinary and multiscale access to data, and prevent the exploitation of processing services and platforms at different levels. OEMC will increase the European capacity to generate timely, accurate, disaggregated, people-centered, and accessible environmental information (compatible with GSM) based on Earth observation data. This will be achieved by building a cyberinfrastructure anchored in the principles of FAIR data, leveraging and enhancing our existing platforms. A full-time contract (37.5 hours/week), is offered, with a planned incorporation at ends of April 2023 and linked to the budget of the projects described above. The gross salary offered is €27.212,20 annually.

Número d'oferta: 23-017-00951
Validesa de l'oferta: 
29 març 2023 a 21 maig 2023
Resolt

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE

El CREAF precisa incorporar un administratiu o administrativa comptable, per formar part del Departament d’Administració del centre. S’ofereix un contracte d’interinitat a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici a mitjans/finals d’abril de 2023 per cobrir una baixa per malaltia llarga i s ’acabarà quan la persona es reincorpori (interinitat), però amb possibilitats de continuïtat per l’alt creixement del centre i sempre que el pressupost ho permeti. S’ofereix un rang salari entre 22.331,01€ i 27.212,20€ bruts anuals, segons vàlua i experiència aportada per la persona candidata.

Número d'oferta: 23-016-61825
Validesa de l'oferta: 
17 març 2023 a 9 abr. 2023
Resolt

TÈCNIC/A QUALIFICAT PER PROJECTE STARTING GRANT (ERC)

El CREAF precisa incorporar un tècnic/a qualificat/da pel projecte STOIKOS (Elemental ecology: towards an element-based funcional ecology, con referència: 101076740 — STOIKOS — ERC-2022-STG, finançat per the European Research Council, sota les competències delegades per la Comissió Europea. El projecte pretén investigar si la composició elemental dels organismes es relaciona amb el funcionament de l'ecosistema i si la diversitat elemental de l'ecosistema prediu el funcionament de l'ecosistema millor que les mètriques tradicionals de diversitat. La persona candidata s'incorporarà a l'equip de recerca en Diversitat Elemental i Macroecologia ( https://elemdiv.netlify.app/ ), un equip de treball multidisciplinari que utilitza observacions, experiments i modelització teòrica per respondre les nostres preguntes científiques. La persona candidata es beneficiarà de les oportunitats de formació i desenvolupament professional que ofereix el nostre equip de recerca i el CREAF, l'exposició a la recerca internacional i la interacció amb altres col·laboradors nacionals i internacionals. S’ofereix un contracte de jornada completa, durant 24 mesos, començant l’1 de Maig del 2023 (data d’inici negociable). El salari brut ofert oscil·larà entre els 27.484,32€ i els 36.073,17€ anuals depenent dels mèrits demostrables (més antiguitat).

Pàgines