Benvingut/da a la borsa de treball del CREAF.

Navega per les nostres ofertes i aplica per aquelles que consideris que són afins amb el teu perfil.

El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compte amb més de 160 científics, tècnics i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.
 

CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació d’investigadors.
 

CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació.

 

Número d'oferta: 23-016-61825
Validesa de l'oferta: 
17 març 2023 a 9 abr. 2023
Obert

TÈCNIC/A QUALIFICAT PER PROJECTE STARTING GRANT (ERC)

El CREAF precisa incorporar un tècnic/a qualificat/da pel projecte STOIKOS (Elemental ecology: towards an element-based funcional ecology, con referència: 101076740 — STOIKOS — ERC-2022-STG, finançat per the European Research Council, sota les competències delegades per la Comissió Europea. El projecte pretén investigar si la composició elemental dels organismes es relaciona amb el funcionament de l'ecosistema i si la diversitat elemental de l'ecosistema prediu el funcionament de l'ecosistema millor que les mètriques tradicionals de diversitat. La persona candidata s'incorporarà a l'equip de recerca en Diversitat Elemental i Macroecologia ( https://elemdiv.netlify.app/ ), un equip de treball multidisciplinari que utilitza observacions, experiments i modelització teòrica per respondre les nostres preguntes científiques. La persona candidata es beneficiarà de les oportunitats de formació i desenvolupament professional que ofereix el nostre equip de recerca i el CREAF, l'exposició a la recerca internacional i la interacció amb altres col·laboradors nacionals i internacionals. S’ofereix un contracte de jornada completa, durant 24 mesos, començant l’1 de Maig del 2023 (data d’inici negociable). El salari brut ofert oscil·larà entre els 27.484,32€ i els 36.073,17€ anuals depenent dels mèrits demostrables (més antiguitat).

Número d'oferta: 23-015-61825
Validesa de l'oferta: 
17 març 2023 a 9 abr. 2023
Obert

POSTDOCTORAL RESEARCHER POSITION FOR AN ERC-STG PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher for the STOIKOS project (Elemental ecology: towards an element-based functional ecology), with ref. 101076740 — STOIKOS — ERC-2022-STG, funded by the European Research Council, under the powers delegated by the European Commission. The project aims to investigate whether the elemental composition of organisms relates to ecosystem functioning, and whether ecosystem elemental diversity predicts ecosystem functioning better than traditional metrics of diversity. The candidate will join the Elemental Diversity and Macroecology research team ( https://elemdiv.netlify.app/ ), a multidisciplinary working team using observations, experiments and theoretical modelling to answer our scientific questions. The candidate will benefit from the training and career development opportunities offered through our research team and CREAF, exposure to international research and interaction with other national and international collaborators. A full-time contract is offered, with a planned incorporation in May (start date negotiable), 2023, for 24 months. The gross salary offered is €30,919.86 annually, depending on demonstrable merits (plus seniority).

Número d'oferta: 23-014-58807
Validesa de l'oferta: 
8 març 2023 a 21 març 2023
Evaluation period

TÉCNICO/A DE SOPORTE PARA EL PROYECTO AGENTS

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica para el proyecto AGENTS (Adaptación al clima desde una perspectiva multivariante: el papel de la selección natural y la demografía sobre la variación genética y la plasticidad de rasgos funcionales), con ref. PID2021-126399NB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN), Agencia Estatal de Investigación (AEI), MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER “Una manera de hacer Europa”. Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h/semanales) para empezar en abril, con una duración prevista de 6 meses con posibilidad de extensión de hasta 6 meses más dependiendo de los fondos disponibles del proyecto y del desarrollo de las tareas del mismo. El salario ofrecido es de 1.860,92€ brutos mensuales.

Número d'oferta: 23-013-83087
Validesa de l'oferta: 
7 març 2023 a 19 març 2023
Evaluation period

TÈCNIC/A DE LABORATORI DE SUPORT A LA RECERCA DINTRE D’UN AJUT RAMON Y CAJAL

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de suport per un projecte en que vol investigar la relació entre la composició elemental dels organismes i la seva funcionalitat. El projecte s’emmarca una ajuda Ramón y Cajal amb referència: RYC2021-031511-I finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, els fons NextGeneration de al Unió Europea i l’Agència Estatal de Recerca. S’ofereix un contracte de jornada parcial (60%, 22.5h setmanals), amb previsió d’inici a principis d’abirl de 2023 i una durada de 12 mesos. El salari ofert és de 944,77 € bruts mensuals.

Número d'oferta: 23-012-90014
Validesa de l'oferta: 
2 març 2023 a 19 març 2023
Evaluation period

GESTOR/A DE PROJECTES NACIONALS EN FASE PRE-AWARD

El CREAF precisa incorporar una persona qualificada i amb experiència en programes nacionals de finançament de la Recerca i la Innovació (fase pre-award) . Les tasques a realitzar aniran vinculades a l´Oficina de PRE-AWARD, en el marc del projecte EXOCAT amb ref. 90014, finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. S’ofereix un contracte “d’actividades cientifico-técnicas (segons la Llei 14/2011), a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici a l’abril de 2023 i vinculat al pressupost del projecte descrit anteriorment. El salari ofert està comprès entre 27.212,20 i 32.065,04€/ bruts anuals, segons coneixements i experiència aportada. S'ofereix estabilitat laboral en una entitat consolidada i en procés de creixement. El centre, aposta per la conciliació de la vida laboral i familiar dels seus empleats i oferim un període de descans en Setmana Santa i Nadal a part de les corresponents vacances, així com la possibilitat de beneficiar-se d’un programa de formació continua, horaris flexibles i teletreball.

Número d'oferta: 23-007-38740
Validesa de l'oferta: 
1 febr. 2023 a 12 març 2023
Evaluation period

POSTDOCTORAL RESEARCHER FOR THE TRACES PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher to work on the TRACES project (Accounting for TRAit Coordination and Evolutionary history to improve our capacity to predict plant performance under Stress), with ref. PID2021-127452NB-I00 and funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN). The project aims at improving our capacity to predict vegetation responses to environmental changes using functional traits, by (i) measuring traits that are more closely connected to relevant physiological processes; (ii) addressing trait coordination at the whole-plant level as well as the evolutionary constraints driving coordination; and (iii) accounting for the environmental context and trait variability at different scales. The candidate will join a large research team of >20 people working on the effects of environmental changes on vegetation dynamics at scales that range from the individual plant to the region and the globe, and will benefit from the training and career development opportunities offered through our research group, CREAF and UAB, exposure to international research and constant interaction with other groups at CREAF and elsewhere. A full-time contract is offered (37,5h per week), with planned incorporation in May 2023, with a duration of 18 month. The salary offered is 2.576,66€ gross per month.

Número d'oferta: 23-006-24761
Validesa de l'oferta: 
30 gen. 2023 a 10 març 2023
Evaluation period

WEB DEVELOPER FOR THE LIFE REDBOSQUES CLIMA PROJECT

CREAF is seeking for a technician/web developer for developing the CREAF for the LIFE REDBOSQUES_CLIMA project (“Nature-based solutions to improve adaptation of forests to climate change”), with ref. LIFE20 CCA/ES/001624, financed by the European Commission. A full-time contract is offered (37,5h week), which will finalize when the tasks involved are completed. The estimated duration of the contract will be at least 5 months starting from February 20th 2023. The salary offered is 2.004,07€ gross per month.

Número d'oferta: 22-066-38740
Validesa de l'oferta: 
7 des. 2022 a 31 gen. 2023
Evaluation period

(2) TWO POSTDOCTORAL/TECHNICIANS FOR THE EUROPABON AND BIOAGORA PROJECTS

CREAF is seeking for two multi-disciplinary hearted postdoctoral/technicians with strong experience in the science policy interface to work, together with other European institutions and the EU Commission, on building the European future biodiversity monitoring hub. The two new positions are for one to two years (with the possibility of an extension) in the context of the new EuropaBON project (Europa Biodiversity Observation Network: integrating data streams to support policy), with ref. 101003553 and BIOAGORA project (Biodiversity Knowledge Agora: Developing the Science Service for European Research and Biodiversity Policymaking) with ref. 101059438 both of them financed by European Commission. A full-time contract is offered, with a planned incorporation in January 2023 with an initial duration of 12 month, with possibility of extending it if the budget allows it. The salary offered is between 36.073,17 and 33.210,22 € gross per year, depending on the candidate’s conditions. EuropaBON project has as mission to overcome existing data gaps and workflow bottlenecks by designing an EU-wide framework for monitoring biodiversity and ecosystem services. The project aims to engage users at the regional, national and European level to identify the data needs of policies and targets, aligned with the new European Green Deal. BIOAGORA project is to address the need for a Science Service that supports decision-makers and other users with knowledge. The project aims at providing the biodiversity research community with interconnected and interconnected platform to transform available knowledge into operational decision support. BIOAGORA will develop a functional Science Service, understood as a combination of a technical platforms, a set of channels and tools, and networks bundling transdisciplinary science with policy and society in a context-sensitive way. The created solution aim at supporting the work with the European Commission (EC) and other relevant users. Together with ICO (Catalan Ornithological Institute) and EBCC (European Bird Census Council), CREAF is leading on an assessment of existing monitoring capability in Europe, in which the project will evaluate existing biodiversity data, and describe the major workflows used to generate and use these data in policy and research environments.

Número d'oferta: 23-011-90014
Validesa de l'oferta: 
2 març 2023 a 12 març 2023
Resolt

TÈCNIC/A D’INFORMÀTICA PEL PROJECTE OBSERVATORI DEL PATRIMONI NATURAL I LA BIODIVERSITAT

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica d’informàtica, per integrar-se al equip de l’Atles de Mamífers i per treballar conjuntament amb l’equip d’investigadors/es del Museu de Ciències Naturals de Granollers en el projecte Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, amb ref. 90014, finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici a mitjans de març de 2023 amb una durada inicial d’un any. S’ofereix un salari de 18.895,47€ bruts anuals.

Número d'oferta: 23-009-25805
Validesa de l'oferta: 
21 febr. 2023 a 2 març 2023
Resolt

TÉCNICO/A DE SOPORTE ESPECIALISTA EN MEDIDAS AGROAMBIENTALES, FAUNA AUXILIAR Y PRODUCCIÓN EN FINCAS DE NARANJO EN EL PROYECTO BEACON

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica de soporte para trabajar en el proyecto BEACON sobre medidas agroambientales para la conservación de fauna auxiliar y servicios ecosistémicos en campos de naranjo. Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h semanales), con previsión de incorporación a principios de marzo de 2023 con una duración de 6 meses ampliable. El salario ofrecido es de 1.860,92€ brutos mensuales.

Pàgines