SURVIVE_CHANGES
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2018 a des. 2020

L'alteració d'hàbitats naturals per les activitats humanes es considera un dels factors més importants de la pèrdua de biodiversitat actual. No obstant això, predir els canvis en les comunitats és complex a causa de la nostra insuficient comprensió de com els organismes responen als canvis ambientals. La teoria d'històries vitals proporciona un marc teòric per resoldre aquest enigma científic.

Introducció

La història vital d'un organisme reflecteix els compromisos que alteren la combinació òptima de trets com la fecunditat, la supervivència i el creixement que influeixen sobre l'eficàcia biològica i la dinàmica de poblacions en els ambients on viu. Si bé la teoria d'històries vitals ha aconseguit importants èxits en la predicció de la resposta dels organismes a les alteracions de l'hàbitat, per desenvolupar una teoria més predictiva necessitem avançar en tres temes insuficientment compresos:

  1. Com afecten les estratègies vitals a la eficàcia biològica i dinàmiques poblacionals en animals exposats a alteracions dels seus hàbitats causades per activitats humanes?
  2. És el comportament part de l'estratègia vital dels animals per afrontar alteracions de l'hàbitat?
  3. Com afecten les diferències en tolerància als canvis ambientals associats a les històries vitals a la diversitat i estructura de les comunitats?

Proposem abordar aquestes qüestions en el context de les alteracions associades a l'agricultura i urbanització a diferents nivells d'anàlisi mitjançant un enfocament multidisciplinari utilitzant ocells i insectes com a models d'estudi. Els resultats contribuiran a reduir les discrepàncies actuals entre les taxes d'extinció predites pels models i les taxes realment observades, així com a informar les polítiques ambientals per mitigar l'actual pèrdua de biodiversitat i serveis ecosistèmics.