FutureArctic
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
jun 2018 a jun 2021

FutureArctic integra la seva recerca directament en un iniciativa intersectorial de formació per a investigadors i investigadores novelles, amb l'objectiu de formar a persones científiques i enginyeres a ForHot. Forhot, situat a Islàndia, ofereix un gradient de temperatures del sòl controlat geotèrmicament el qual permet estudiar com els processos de l'ecosistema àrtic estan afectats per l'increment de temperatures que s'espera que causi el canvi climàtic. 

Introducció

El canvi climàtic afectarà els ecosistemes àrtics més que qualsevol altre ecosistema a tot el món, amb augments de temperatura esperats fins als 4-6 ° C. Tot i que això amenaça la integritat i la biodiversitat dels ecosistemes en si mateix, les grans reaccions de l'ecosistema provocades per aquest canvi són encara més preocupants. Durant milions d'anys, el carboni atmosfèric s'ha emmagatzemat als sòls àrtics. Amb l'escalfament, el carboni pot escapar ràpidament dels sòls en forma de CO2 i (encara pitjor) el fort agent d'efecte hivernacle CH4.

Malgrat les dècades de recerca, els científics encara lluiten per donar a conèixer l'escala d'aquest intercanvi de carboni, i sobretot com interactuarà amb el canvi climàtic. Encara queda una pregunta general: quant carboni escaparà potencialment de l'Àrtic al clima futur i com afectarà el canvi climàtic? FutureArctic incrusta aquest desafiament de la investigació directament en una iniciativa de formació intersectorial per a investigadors de primeres etapes, que pretén formar científics i enginyers al lloc ForHot. El lloc FORHOT a Islàndia ofereix un gradient d'escalfament de la temperatura del sòl controlat geotèrmicament, per a estudiar com els processos ecosistèmics àrtics es veuen afectats per augments de temperatura tal com s'espera a través del canvi climàtic.

FutureArctic pretén preparar els sistemes d'adquisició de dades permanentment connectats per a variables i processos ambientals clau. Anem a iniciar un nou enfocament d'aprenentatge automàtic per analitzar grans transmissions de dades ambientals d'alt rendiment a través de la instal·lació d'un "ecosistema de coses" pioner al lloc ForHot. FutureArctic canalitzarà així, basant-se en un projecte oportú en l'àrea ForHot, una important evolució per a la investigació fonamental mediambiental assistida. Això s'aconsegueix mitjançant la formació especialitzada d'investigadors amb perfils en l'àmbit intersectorial de la informàtica, la intel·ligència artificial, la ciència ambiental (tant experimental com de modelització), les ciències bàsiques i l'enginyeria de sensors i la comunicació.