El CREAF proposa un entorn de treball estimulant amb projectes que desafien reptes ambientals de gran impacte. 

 

Volem donar un excel·lent desenvolupament professional, oportunitats de viatjar i accés a tecnologies de recerca d'última generació. Oferim un gran ventall de comoditats al nostre personal, i un pla de desenvolupament de carrera complet i competitiu.

 

Desenvolupament de carrera

 

Promovem activament la formació contínua i altres oportunitats de desenvolupament per a les persones del nostre equip. Mitjançant aquestes iniciatives, volem millorar la satisfacció i el rendiment laboral i ajudar a orientar nous rols o canvis en la carrera.

També organitzem les CREAFTalks, un programa anual de seminaris quinzenals de curta durada, que mostra la investigació en ecologia global i s'adreça a fòrums científics, com a mitjà per fomentar la relació entre centres de recerca.

Watering talents

El programa Watering talents es proposa ajudar els membres del CREAF a assolir tot el seu potencial professional. Ofereix oportunitats d'aprenentatge per desenvolupar habilitats transferibles en un entorn complex i canviant, tant a l'àmbit acadèmic com en d'altres entorns. Alguns dels temes tractats són: millorar la fluidesa en anglès, primers auxilis en el treball de camp i supervisió eficaç, entre molts altres.

Descarrega't la infografia del Watering Talents

Aquesta acció és part del Severo Ochoa “ULandscape” finançat l'any 2019 per l'Agència Estatal d'Investigació del Ministeri de Ciència i Innovació espanyol per donar suport als Centres de Recerca d'Excel·lència.

Watering Talents
career week

Career week

Una sèrie de trobades en línia que connecten estudiants de doctorat i personal investigador del CREAF amb professionals que, després del seu doctorat, van triar camins professionals acadèmics o trajectòries al marge de l'acadèmia. Career week s'orienta a ampliar el marc d'oportunitats professionals de les persones del CREAF.

Aquesta acció és part del Severo Ochoa “ULandscape” finançat l'any 2019 per l'Agència Estatal d'Investigació del Ministeri de Ciència i Innovació espanyol per donar suport als Centres de Recerca d'Excel·lència.

 

Instal·lacions i serveis interns

Serveis interns de suport a la recerca

El CREAF ofereix diversos serveis que estan disponibles per a tot el personal. Els ofereixen diferents departaments o unitats:

  • ECOSYSTEM MODELLING FACILITY. Una petita unitat especialitzada en modelització estadística, una manera simplificada i matemàtica d'aproximar-nos a la realitat que permet fer prediccions.

SABER-NE MÉS

  • CONVOCATÒRIES EUROPEES I NACIONALS. Oferim un servei a mida que garanteix un flux àgil d'informació sobre oportunitats de finançament de nous projectes i beques. Proporciona assistència per a la preparació de propostes al personal i suport administratiu durant tot el projecte o beca.
  • COMUNICACIÓ. Aquest departament ofereix un conjunt de serveis a mida i orienta la comunitat investigadora del CREAF en tot allò relacionat amb la comunicació dels seus resultats científics als seus públics objectiu. Aquests serveis inclouen la producció de material de difusió multimèdia, la creació de continguts de comunicació, la formació de portaveus, la formació en tècniques de comunicació científica, entre d'altres.

A més, com a part del Campus de la UAB, el CREAF es beneficia de les infraestructures addicionals que proporciona la universitat. Aquests inclouen laboratoris i unitats com el Servei d'Estadística, el Servei d'Anàlisi Química, el Servei d'Anàlisi de Genomes, el Laboratori d'Anàlisi d'Isòtops Estables, entre d'altres. Això es complementa amb biblioteques, instal·lacions de suport i altres serveis complementaris.

Accedeix a la cartera de serveis de la UAB

 

Instal·lacions per donar suport a la vostra recerca

El CREAF és un centre de recerca reconegut, equipat amb diferents laboratoris i amb potents instal·lacions informàtiques.

Els i les estudiants pre- i postdoctorals tenen accés als laboratoris d'anàlisi d'aigua, digestions àcides, cromatografia de gasos, processament i anàlisi de sòls, preparació de materials vegetals i microscopis. El CREAF disposa també de la infraestructura necessària per a una correcta anàlisi i processament de mostres, com ara càmeres frigorífiques, congeladors, estufes, assecadors, equips de filtració o centrifugadores.

També disposa de vehicles per a campanyes de camp. Així mateix, ofereix infraestructures de camp i instal·lacions experimentals com ara: Estació Biològica de Can Balasc, que inclou emmagatzematge addicional per a mostres, parcel·les experimentals i espais naturals on realitzar experiments; Torre Marimon, una granja silvo-pastoral equipada amb grans instal·lacions de laboratori i experimentació on el personal del CREAF pot realitzar estudis de camp; Camps experimentals al campus de la UAB, que inclouen parcel·les experimentals, hivernacles i altres infraestructures ben equipades per a la investigació científica.

Coneix més sobre les instal·lacions del CREAF