CALES
Altres
Durada del projecte: 
maig 2023 a des. 2023

Introducció

Aquest projecte preten analitzar i avaluar l'estat dels hàbitats terrestres de les cales del Parc Natural de Cap de Creus. Així com també fer una diagnosi del seu estat de conservació actual, les amenaces, impactes i propostes de gestió per a la milora del seu estat de conservació i renaturalització. 

  • CALES