PROGRESS-EIRE
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
set. 2021 a gen. 2022

El projecte forma part de l’Interreg Europe PROGRESS i té com a objectiu desenvolupar i provar un sistema de valoració i cartografia dels serveis ecosistèmics (SE) del Comtat de Dún Laoghaire-Rathdown (DLRCC, Irlanda) per al suport a la planificació de la seva Infraestructura Verda. Aquest sistema facilitarà l’anàlisi d’alternatives per a l'avaluació dels SE al DLRCC mitjançant la integració de conjunts de dades existents rellevants per al territori. 

Introducció

Els serveis ecosistèmics (SE) són els beneficis que la humanitat obté del capital natural i constitueixen la base natural per a la prosperitat econòmica i la qualitat de vida. La pèrdua dels serveis ecosistèmics a causa de l’alteració de capital natural augmentarà la dependència dels béns importats i augmentarà el risc de malalties i catàstrofes naturals. Per tant, hi ha una necessitat urgent de millorar les polítiques regionals encaminades a la protecció i l'ús sostenible del capital natural.

Accions

A partir de l'experiència en el Sistema d'Informació Territorial SITxell de Barcelona, desenvolupat parcialment pel CREAF, el projecte pretén:
Desenvolupar un sistema de cartografia i valoració dels serveis ecosistèmics per a l'administració administrativa del Comtat de Dún Laoghaire-Rathdown (DLRCC) mitjançant indicadors cartogràfics de :

  1. valor intrínsec de la biodiversitat,
  2. valor funcional i
  3. valors de lleure i culturals.

Comprovar si aquestes tres dimensions es poden combinar per identificar les àrees que maximitzen el total i la diversitat dels valors considerats
Participar en tallers amb les parts interessades clau i els gestors per implementar el sistema

 

  • PROGRESS EIRE