Teledetecció

La Teledetecció permet identificar objectes i processos a distància, generalment per mitjà de la radiació electromagnètica que els objectes reflecteixen o emeten. La Teledetecció permet abastar grans territoris de forma sinòptica, sovint de forma repetitiva i obtenint dades molt més valuoses que les de l'espectre visible que serveixen per a les tradicionals fotografies aèries.

Al CREAF hi ha una consolidada tradició en estudis aplicats en aquest àmbit, tant utilitzant dades de satèl·lit de molt diferents resolucions espacials i temporals, com dades aeroportades. També s'està iniciant l'ús combinat amb dades Lidar.

Els serveis que s'ofereixen en aquest àmbit són de diferents tipus:

  • Metodològics, com poden ser els diversos tractaments radiomètrics i geomètrics per millorar la informació obtinguda de les imatges, o noves tècniques de classificació digital
  • Cartogràfics, com la detecció anual d'incendis sobre la base de llargues sèries temporals d'imatges
  • Aplicats, com els estudis de dinàmica del paisatge o la comprensió de les migracions d'ocells marins
  • Conceptuals, com les aportacions a estàndards de metadades en imatges de Teledetecció, o les implicacions de la compressió degradativa d'imatges.