Sistema d'informació geogràfica MiraMon

El MiraMon és un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) i software de Teledetecció. Permet visualització, consulta, edició i anàlisi tant de capes ràster (imatges de teledetecció, ortofotos, models digitals del terreny, mapes temàtics convencionals amb estructura ràster, etc) com de capes vectorials (mapes temàtics o topogràfics que continguin punts, línies o polígons, etc), com de capes WMS.

Venda i implementació del SIG MiraMon Professional

Complet Sistema d'Informació Geogràfica i programa de Teledetecció per a llegir, generar, consultar, digitalitzar o analitzar informació espacial o alfanumèrica.

Per a usuaris de versions anteriors que desitgin poder actualitzar-se a la versió 7.

El servei d'actualitzacions de MiraMon gravat en un CD-ROM i transformació de llicències de MiraMon a disquet.

Venda i implantació del MiraMon Map Server i del MiraMon MapBrowser

El Servidor de Mapes de MiraMon permet mostrar mapes a la Internet només amb un navegador de web. MiraMon Internet Map Publisher permet generar mapes en format MMZ, a punt per a publicar informació territorial de qualsevol tipus (ràsters, vectors, bases de dades, etc) a Internet o en CD-ROM.

Lector Universal de Mapes del MiraMon (gratuït)

Permet llegir mapes ràsters i/o vectorials, bases de dades i altres documents distribuïts en format MMZ a Internet o en CD-ROM

Formació sobre el programa SIG MiraMon

Cursos basics, avançats, d'anàlisi i específics dels temes que interessen als nostres usuaris. Ara basats en la versió 7.