Serveis en SIG i Teledetecció

Un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) és una eina científica i tecnològica en forma d'aplicació informàtica que permet la generació i el maneig de mapes digitals temàtics i topogràfics, fotografies aèries, imatges de satèl·lit, models digitals del terreny, grans bases de dades i també la connexió amb sistemes GPS. És una eina imprescindible per a la presa de decisions tenint en compte aspectes de dinàmica territorial, com el creixement urbanístic, els incendis forestals i altres riscos, etc.

Des de finals de 1994 s'ha desenvolupat el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) MiraMon. Entre les seves característiques destaquen l'elevat ventall d'aplicacions, el rigor científic en la implementació i la facilitat d'ús, fet que l'ha convertit en l'eina d'ús habitual en la recerca, gestió i planificació territorial de nombroses institucions públiques, universitats i empreses del sector. Totes aquestes potencialitats fan del MiraMon un extraordinari instrument en àmbits molt diversos de la recerca, la planificació i la gestió territorials.