Restauració de pedreres i altres espais degradats

Des de fa uns vint anys, el CREAF col·labora amb la Generalitat de Catalunya en fer assaigs per millorar els treballs de restauració en diferents activitats extractives.

Mitjançant la combinació de terres o de materials minerals de rebuig d’activitats extractives amb esmenes orgàniques és possible construir un nou substrat edàfic que permet rehabilitar zones intensament degradades i que serien irrecuperables de manera natural. En aquest sentit hem dissenyat diferents tècniques i protocols que s’han aplicat amb èxit tant en la restauració de pedreres  com en la clausura d’abocadors, en talussos de vies de comunicació i en zones forestals degradades per incendis.

El grup té àmplia experiència en l’ús de fangs de depuradora en la rehabilitació de sòls en activitats extractives

Aquesta experiència ha donat lloc a una sèrie de serveis que podem oferir a empreses d'aquest sector:

  • Assessorament en l'aplicació d'esmenes orgàniques per a la rehabilitació de sòls.
  • Assessorament en l'aplicació de protocols de restauració d'activitats extractives.
  • Monitorització de zones restaurades.