Avaluació de sòls contaminats

El sòl és un dels elements del medi natural que major nombre d'activitats suporta. Per això, sovint algunes actuacions comporten la seva contaminació i el posterior peritatge del sòl o els informes tècnics corresponents fer realitzar una actuació de descontaminació. 

Avaluació del risc ecològic

S’avalua el grau de risc ecotoxicològic amb l’objectiu de definir la necessitat i/o la intensitat de les actuacions de remediació. Per a fer-ho, es comparen els nivells de contaminació reals del sòl en diferents punts de l’àrea contaminada amb els nivells potencialment nocius prèviament estimats amb bioassaigs de laboratori estandarditzats i/o mitjançant l’observació directa dels impactes a nivell de camp.

Avaluem tant efectes a nivell d’estructura del l’ecosistema (diversitat microbiana, vegetal i de fauna del sòl) com a nivell funcional (biomassa i activitat microbiana, comunitats de fauna del sòl, producció primària, descomposició (OECD 56), mineralització de C i N (OECD no 216 i 217), diversitat d’ús de substrats orgànics (Ecoplate Biolog) i activitat de la fauna (bait lamina test).

Avaluació de les actuacions de remediació de sòls contaminats

Com a complement a la informació obtinguda per anàlisi química, l’ús de bioassaigs ens permet avaluar l’eficàcia de les mesures de remediació de sòls contaminats en la reducció del risc en base als organismes receptors, tant si la remediació és basada en la reducció dels nivells totals de contaminació com si es basa en reduir-ne la biodisponibilitat.