Qualitat de l’aigua i control ambiental

El CREAF dona respostes globals als problemes i reptes relacionats amb la qualitat de l’aigua, particularment en l’àmbit Mediterrani. L’avaluació de la qualitat de l’aigua inclou la qualitat química, microbiològica i ecotoxicològica.

En aquest sentit destaquem dos casos d'èxit d'aquest servei:

  • Coordinació de la xarxa seguiment de la composició química de la pluja de Catalunya.
  • Control de la qualitat de l'aigua de la conca hidrològica del Montseny.