Aigua i canvi global

Oferim estudis en la gestió dels canvis ambientals i climàtics a escala local i regional, i avaluem estratègies adaptatives. Explorem opcions per processos d'adaptació de l'ús de l'aigua i instruments per a la gestió sostenible d'aquest recurs escàs.

Exemples del que podem dur a terme en aquest camp:
  • Avaluació de l'impacte del canvi climàtic sobre els recursos hídrics
  • Estudis sobre els efectes de l'escassetat d'aigua a la biodiversitat i els ecosistemes
  • Relació entre l'ús de la terra i la demanda i disponibilitat d'aigua
  • Tractament multidisciplinari i integrat l'ús de l'aigua
  • Identificació de la vulnerabilitat social i territorial a l'escassetat d'aigua
  • Disseny de mesures d'adaptació a l'escassetat d'aigua
  • Experiments demostratius a nivell Mediterrani