Disseny d'inventaris forestals

El coneixement de l’estat del bosc en les dues dimensions espacial i temporal són essencials per planificar i gestionar els bosc de manera racional, a curt i a llarg termini i amb criteris de sostenibilitat. Els inventaris forestals són una eina bàsica per orientar la gestió sostenible i basada en principis ecològics i conservació del bosc.

Els inventaris es basen en una xarxa regular de parcel·les circulars a una densitat d’aproximadament una parcel·la per cada cent hectàrees. La informació recollida permet caracteritzar de forma exhaustiva la composició i l’estructura del bosc i del sotabosc.

Alguns del exemples de que podem oferir en aquest camp són:

  • Inventaris Forestals Nacionals (IFN2, IFN3).
  • Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC).
  • Diagnosi demogràfica.