Serveis de gestió d'incendis forestals

El CREAF col·labora amb diferents entitats en la prevenció del foc al bosc, proposant i assajant mesures de gestió forestal per reduir el risc i l'impacte dels grans incendis, i elaborant coneixement i cartografia per millorar la capacitat predictiva del risc d'incendi.

Al CREAF tenim molta experiència en col·laborar amb diferents entitats per planificar la gestió de zones cremades. Els objectius d'aquesta gestió sovint són reduir de manera immediata el nou risc d'incendi (ja que el matollar que hi creix sol ser especialment proclive al foc) i millorar la capacitat de recuperació de l'hàbitat.