Xarxes de seguiment de biodiversitat

Les xarxes de seguiment ecològic posen a disposició del tècnics, investigadors i responsables de prendre decisions una base de dades georeferenciada en un entorn SIG. Aquestes base de dades permeten valorar l’estat dels ecosistemes o comunitats estudiades i els seus canvis al llarg del temps, així com identificar quines espècies són més vulnerables davant les pertorbacions i els canvis ambientals.

Alguns casos d'èxit que reflecteixen la qualitat d'aquest servei són:

  • Xarxes de seguiments de boscos. DeBosCat : Xarxa de seguiment de la salut dels boscos de Catalunya.
  •  Xarxes de seguiment ecològic a llarg termini. Node Collserola - LTER Espanya: Xarxa Espanyola d'Investigació Ecològica a Llarg Termini (node Parc Natural de Collserola).
  • Xarxa de seguiments d'espècies. Català Butterfly Monitoring Scheme: Xarxa de seguiment de les poblacions de papallones a Catalunya.
  • Elaboració d'informes tècnics sobre resultats.