Seguiment d’espècies

Si es vol analitzar l'estat de conservació d'espècies d'interès és vital localitzar les poblacions al territori i fer-ne un seguiment. Aquest seguiment correspon a prendre'n dades biomètriques, fotografies georeferenciades i desenvolupar una base de dades especifica. Tot això pot donar informació, per exemple, sobre l'efecte del canvi climàtic en espècies vulnerables, o mesurar l'efecte d'una gestió específica del territori sobre una espècie d'interès. 

Al CREAF hem treballat en aquests serveis de seguiment:

  • Seguiment de micromamífers.
  • Seguiment de marmotes.
  • Seguiments de pol·linitzadors
  • Seguiment de comunitats de formigues.
  • Xarxes de seguiment de papallones
  • Xarxes de seguiment de l'estat de salut dels boscos
  • Marcatge mitjançant microxips i anàlisi de captura i recaptura.