Biodiversitat i canvi global

Oferim estudis enfocats a la gestió dels canvis ambientals i climàtics en les escales local i regional i avaluem estratègies adaptatives. Busquem processos d'adaptació dels ecosistemes i instruments per a una gestió sostenible de la biodiversitat. 

Exemples del que desenvolupem en aquest camp:

  • Estudis sobre la pèrdua, fragmentació i alteració dels hàbitats.
  • Estudis sobre els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i els ecosistemes.
  • Estudis sobre els canvis en la distribució de les espècies.
  • Estudis sobre la dinàmica dels boscos.
  • Estudis de l'impacte del canvi global sobre la fauna