GREEN LINK
Projectes Life +
Durada del projecte: 
jul. 2016 a març 2020

A l'àrea mediterrània, els impactes del canvi climàtic són cada vegada més perceptibles i greus. Moltes regions semiàrides estan patint una disminució significativa en la disponibilitat d'aigua mentre augmenta la temperatura. Això ha portat a incrementar la desertificació i els incendis forestals. Cal implementar mesures d'adaptació adreçades a reduir la vulnerabilitat d'aquests ecosistemes i l'enfortiment de la seva capacitat de recuperació.

Introducció

L'objectiu general d'aquest ambiciós projecte és demostrar l'eficàcia d'un nou mètode per a la realització de plantacions en zones desèrtiques on la mortalitat dels plançons pot arribar a ser molt alta. La idea de la substitució del reg mitjançant l'ús de "galledes d'aigua" per augmentar la supervivència dels arbres plantats es va posar a prova en el recent LIFE Deserts Verds. S'ha comprovat que el recipient de plàstic del dispositiu funciona bé en diverses regions seques d'Espanya. No obstant això, els costos de producció i plantació es van considerar massa alts per ser viable en activitats intensives de reforestació.

El present projecte té per objecte desenvolupar aquesta experiència prèvia mitjançant la introducció del "Cocoon". Fet d'una mena de cartró reciclat, de baix cost i 100% biodegradable, ha aconseguit taxes de supervivència del 90% en assajos sense reg.

El projecte té la intenció de:

  1. Demostrar que a la conca Mediterrània es pot lluitar contra el canvi climàtic amb una eina eficaç a través de 6 assaigs de reforestació en 3 països diferents que pateixen desertificació.
  2. Demostrar la viabilitat econòmica d'una tecnologia millorada i més sostenible per fer plantacions sense l'ús de reg.
  3. Dissenyar intervencions ecològiques específiques (estudi de la migració assistida): l'adaptació al canvi climàtic exigeix ​​la selecció d'espècies autòctones i resistents que sobrevisquin a les prediccions climàtiques per 2050-2100.
  4. Integrar noves metodologies per a mesurar la biodiversitat, el carboni al sòl, l'erosió i els efectes en el benestar humà a mitjà termini, permetent l'avaluació de l'impacte del canvi climàtic i la capacitat de recuperació de la zona en el futur. Aquest projecte contribueix a les polítiques climàtiques europees.
  5. Realitzar un mapa dels serveis ecosistèmics a nivell del paisatge per millorar les estratègies d'adaptació.
  6. Replicar l'experiència per les parts interessades que participen activament (Recerca, PIME, ONG, governs i comunitats locals) per tal de compartir els mètodes i resultats.