RestPoll
Altres
Durada del projecte: 
oct. 2023 a set. 2027

Introducció

RestPoll és un projecte trans-disciplinar que té com a objectiu proporcionar eines a la societat per a revertir les davallades de pol·linitzadors silvestres. Amb la participació d’actors que van des dels productors a les institucions governamentals, el projecte es proposa co-dissenyar, avaluar i ajustar mesures i aproximacions per a restaurar les comunitats de pol·linitzadors i els serveis de pol·linització.

Un component essencial de RestPoll és la creació d’una xarxa europea de casos d’estudi i Living Labs sobre restauració de pol·linitzadors. RestPoll treballarà a diferents escales espacials (camp, finca, paisatge, regió) en àrees dominades per conreus i pastures intensives. El grup del CREAF treballarà en la restauració de finques de pomera amb diferents models de gestió agrícola. Els resultats del projecte es disseminaran a nivell europeu. 

  • RESTPOLL