RESIBIO
Projectes nacional
Durada del projecte: 
set. 2021 a ag. 2024

Introducció

El canvi climàtic està alterant el règim de pertorbacions clau com la sequera, els incendis, i les plagues d'insectes. Això està repercutint en la dinàmica i el funcionament dels ecosistemes, i té per tant importants conseqüències per a la seva resiliència. Necessitem un millor coneixement de com els processos demogràfics de reclutament, creixement i mortalitat s'integren en l'espai i el temps per determinar les respostes a nivell d'espècies, poblacions i de comunitats, respostes que determinen la resiliència de boscos i matollars al canvi global. 

Objectius

L'objectiu principal del projecte és estudiar el paper del nínxol climàtic de les espècies en la resiliència de les comunitats llenyoses que experimenten tres tipus de pertorbacions associades al canvi climàtic: sequera, incendis i plagues d'insectes.  

Accions

El projecte avaluarà la resposta a pertorbacions de diferents tipus de boscos i matollars en un gradient que engloba climes semi-àrids, meso-mediterranis i medi-europeus (des del sud de la Península Ibérica fins a Europa central) i a nivell global. El nínxol climàtic de les espècies és un marc conceptual idoni per avaluar la resposta de les espècies i les seves poblacions al canvi climàtic. En el marc del nínxol de les espècies, el projecte estandariditzarà i quantificarà les diferències entre les espècies en la seva adeqüació al clima i en les seves respostes demogràfiques, tant a nivell local com en uncontext biogeogràfic, a la influència de tres pertubacions clau i la seva interacció com són la sequera, els incendis i les plagues d'insectes. La comprensió mecanicista de la resiliència a aquestes pertobacions obtinguda al projecte propocionarà nous coneixements a nivell empíric, teòric i metodològic, que s'aplicaran per inferir la vulnerabilitat dels ecosistemes en front de canvis climàtics futurs.

Proyecto PID2020-115264RB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033

  • Pinus_uncinata_escolitids_Pirineus
  • Pinus_sylvestris_sequera_Provence
  • Pi_Blanc_Incendi_Tarragona