INDRO
Beques Marie Curie
Durada del projecte: 
gen. 2017 a abr. 2019

Les sequeres afecten la major part del món. D'acord amb les recents previsions del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC), es preveuen sequeres més freqüents i greus. Aquesta observació fa que sigui prioritari millorar els mètodes existents de monitorització de les sequeres i del seu impacte als ecosistemes terrestres. És necessari desenvolupar sistemes d'alerta primerenca. Les tecnologies de teledetecció (RS) estan ben situades per a proporcionar aquesta vigilància. Gràcies a l'RS, es pot realitzar un monitoratge a gran escala de les sequeres  i amb una resolució de temps curt (per exemple, diàriament).

Introducció

El projecte INDRO es centra en la definició de nous indicadors basats en RS capaços de realitzar un monitoratge de l'estat de la vegetació i de la seva resposta a la sequera. El projecte analitza les relacions entre les variables ecofisiològiques, l'activitat d'ús de la llum (LUE) i els indicadors RS existents, calculats amb les dades de diversos sensors de satèl·lit. Aquesta anàlisi revelarà quins sensors, i quines resolucions espacials i temporals són les millors en la quantificació de la sequera. Es desenvoluparà una nova generació d'indicadors RS per donar una millor descripció del funcionament fotosintètic de les plantes en condicions de sequera. El projecte mapejarà aquests nous indicadors per al sud d'Europa per tal d'identificar les zones afectades per la sequera.

En general, la creació de nous indicadors de sequera, i la millor definició dels esdeveniments de sequera que porten, ajudaran al desenvolupament de models ecològics i de sistemes d'alerta primerenca, i donarà suport a noves vies per a la millora de les estratègies nacionals i internacionals de mitigació i adaptació a la sequera.