SIMwood
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
març 2013 a abr. 2017

SIMWOOD té com a objectiu aconseguir una major mobilització de fusta  a escala Europea mitjançant un enfocament innovador i integrat a l'activitat forestal multifuncional. 

Introducció

En general, el projecte pretén assegurar l'augment dels aprofitaments fustaners, millorant l'ús sostenible dels boscos i enfortirà el sector forestal com un contribuent clau per al creixement de la bioeconomia europea.

El projecte va dirigit ​​als propietaris de boscos i stakeholders per difondre solucions transferibles i polítiques integrades viables per mobilitzar els recursos forestals tot garantint el manteniment de les funcions del bosc. Per això es crearà un Sistema d'Informació Paneuropeu , anomenat "MOBILISER", com a base de coneixement unificada de pràctiques i tecnologies innovadores, iniciatives dels stakeholders, amb programes de suport eficaços a cada regió i un sistema expert per avaluar l'impacte de les solucions proposades a escala local per traslladar-les en un context el més ampli possible dins l'àmbit de la UE.

El “MOBILISER” enllaça amb els Laboratoris Regionals d'Aprenentatge (Regional Learning Labs), fomentant diàlegs participatius en la millora de la governança forestal per garantir iniciatives de col·laboració i enfortir el compromís de millora de les polítiques i les solucions de desenvolupament sostenible. Com a prova de concepte (proof-of-concept), els socis de les PIME duran a terme aprofitaments forestals pilot per demostrar que tenen efectes tangibles sobre les economies rurals. Aquest Sistema d'Informació Europea incorporarà una estratègia de difusió a través d'interfícies de fàcil accés, intuïtives, multilingües per maximitzar la difusió de les solucions de mobilització integrada pels propietaris de boscos i els stakeholders a escala global.

Les dues principals organitzacions de recerca europees, el JRC i l'EFI, facilitaran la transferència per garantir la continuïtat del sistema de seguiment interregional més enllà de la vida del projecte. El projecte permetrà superar les barreres socioeconòmiques i tècniques relacionades amb la fragmentació de la propietat i desenvoluparà importants oportunitats en l'expansió dels mercats de la fusta i de la bioenergia. 

  • simwood