NIEBLAS
Projectes Life +
Durada del projecte: 
jul. 2020 a des. 2024
Test de diferents tecnologies per donar suport a plantacions forestals i agrícoles en climes àrids i semiàrids, i establiment d'un sistema de seguiment de les plantacions basat en ciència ciutadana.

Introducció

A la zona mediterrània, els impactes del canvi climàtic són cada cop més perceptibles i greus. Moltes regions semiàrides estan patint disminucions importants de la disponibilitat d'aigua i augments de temperatura. Això ha provocat una desertització més ràpida i més incendis forestals. Cal implementar mesures d’adaptació destinades a reduir la vulnerabilitat d’aquests ecosistemes i reforçar la seva capacitat de resistència. LIFE Nieblas té l’objectiu d’avaluar la mitigació dels diferents impactes i efectes del canvi climàtic provant tipologies innovadores de reforestació basades en la recollida d’aigua de boira. 
 
Els objectius principals del projecte són:
• Demostrar i difondre l'efectivitat, eficàcia i capacitat de les tipologies innovadores i dels equips vinculats en contrast amb els mètodes tradicionals.
• Crear sinergies entre els resultats del projecte i els sectors i les polítiques de reforestació, ambientals, agràries i degestió de l’energia i l’aigua a la UE.
• Sensibilitzar i consciènciar sobre la rellevància de les cobertes forestals (especialment la laurisilva) pel que fa alsrecursos hídrics; mostrant la importància ambiental de la seva conservació i recuperació.