RESPIN
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2024 a des. 2027

Introducció

Per informar l'acció global sobre biodiversitat i protecció del clima, es van crear IPBES, IPCC i els processos nacionals corresponents per millorar la interfície ciència-política (ICP) entre el coneixement i els prenedors de decisions. No obstant això, hi ha grans diferències en les capacitats i experiències entre els països per donar suport i participar en els processos d'IPBES i IPCC. A més, els sistemes de coneixement sobre clima i biodiversitat continuen fragmentats malgrat les superposicions temàtiques i procedimentals en ambdós àmbits.

L'objectiu d'aquest projecte és avaluar i processar sistemàticament les experiències existents per proporcionar orientació i inspiració a altres països i parts interessades per al desenvolupament de la ICP. RESPIN avaluarà les potencialitats existents i les barreres per fomentar processos d'ICP entorn de la biodiversitat i el canvi climàtic per proporcionar un accés millorat a la informació per a decisions a nivells de la UE, nacionals i subnacionals. Aquest projecte: (1) empoderarà els generadors de coneixement per millorar la representació en les regions, sistemes de coneixement i grups de parts interessades en els processos d'ICP, considerant les interconnexions entre biodiversitat i clima; (2) empoderarà els prenedors de decisions en diferents nivells a tot el món per adoptar el coneixement i la capacitació proporcionada per IPBES i IPCC; (3) desenvoluparà perspectives futures per a la participació en l'ICP a nivell de la UE, millorant les capacitats de la UE per incorporar les funcions d'IPBES i IPCC en els seus procediments de coneixement i disposicions de finançament; i (4) desenvoluparà i difondrà programes de capacitació en línia per escalar les millors pràctiques i traduir els resultats rellevants del projecte per a les parts interessades clau i els prenedors de decisions a tot el món. En resum, RESPIN desenvoluparà nous formats d'ICP per a processos integrats d'IPBES i IPCC, proporcionarà capacitació i guies digitals i desenvoluparà agendes d'acció amb socis estratègics per assegurar processos d'ICP integrats a nivells global, nacional i subnacional.

  • RESPIN