Davant la situació de canvi global que afronta el planeta, ara més que mai es necessària una transició cap a un sistema econòmic sostenible. Es necessari garantir la producció de suficients productes primaris amb el mínim impacte ambiental o social i sense alterar els serveis ecosistèmics. En aquest context, la gestió sostenible dels boscos i l'aigua és un factor clau. D'una banda els boscos proporcionen productes d'origen renovable, mantenen el paisatge i gran part de la biodiversitat natural. A més, proporcionen béns públics i mantenen una comunitat rural inestimable. D'altra banda, cal garantir els recursos hídrics, que han de donar resposta a les demandes dels ecosistemes, dels cultius i de les persones, alhora que assegurem la conservació dels propis ecosistemes aquàtics.

La investigació i innovació en aquest camp pot influenciar o nodrir-se de polítiques adients que promoguin una gestió sostenible dels recursos naturals i el desenvolupament de les comunitats més properes al medi rural.

  • Gestió sostenible del bosc mediterrani: Comptem amb una xarxa de centres de recerca, tecnològics, econòmics i socials, a més de connexions governamentals, amb l'objectiu de conèixer, explicar i aplicar les millors pràctiques de gestió sostenible.
  • Gestió sostenible de l'aigua: Analitzem estratègies de gestió de l'aigua des d'una perspectiva de conca, integrant aspectes ambientals, socials i econòmics, a més de tenir en compte els impactes del canvi global.
  • Conservació de la biodiversitat: Modelitzem els canvis mediambientals i de l'ús del sòl per conèixer les amenaces i oportunitats més probables per a la biodiversitat i així assegurar-ne la conservació.
  • Balanç de nutrients essencials: Els canvis que es produeixen en el balanç de carboni, fòsfor i nitrogen afecten la biodiversitat, el clima i l'agricultura. Estudiem com l'escassetat de fòsfor en particular suposa una amenaça per a la seguretat alimentària i ajudem a crear escenaris futurs i accions polítiques efectives per al seu ús sostenible.

Responsables de la línia