La pèrdua d'hàbitat i l’alteració dels ecosistemes es consideren les amenaces més importants per a la biodiversitat.

La majoria dels organismes no toleren bé els canvis ambientals, però alguns en canvi semblen percebre’ls com a oportunitats ecològiques. Desafortunadament, encara no entenem bé per què les espècies varien en la seva resposta als canvis ambientals. La nostra recerca busca entendre com els animals responen als canvis, amb especial èmfasi en les respostes conductuals d'història i de vida a ambients nous. Abordem aquest problema des de perspectives ecològiques i evolutives, integrant anàlisis filogenètiques, models i experiments en ocells i mamífers.

Investigador principal

Lloc web

Sol Lab WEB