Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya que investiga els problemes de degradació del sòl associades a la contaminació, activitats mineres, infrastructures o incendis, entre d’altres. La pèrdua de qualitat del sòl s’avalua mitjançant indicadors edàfics de tipus físic, químic i biològic, amb un especial interès en els canvis en l’activitat biològica del sòl així com en les seves funcions ecosistèmiques.  

Realitzem avaluació de risc ecològic prospectiu de contaminants i residus mitjançant l’ús de bioassaigs, així com l’avaluació restrospectiva de risc en llocs contaminats. Per altra banda, treballem en la rehabilitació de sòls degradats per activitats antròpiques mitjançant el disseny de tecnosòls adaptats en cada cas, i a través de la valorització de residus orgànics. Rencentment hem encetat una nova linia de recerca centrada en possibilitats de l’ús del biochar com a esmena edàfica donades les seves propietats fertilitzants, per al segrest de carboni, i com a via de tractament alternativa de residus. Per aquestes propietats, investiguem la utilització de biochar en agricultura, la rehabilitació de sòls degradats i la remediació de sòls contaminats. 

En totes aquestes linies combinem la recerca bàsica i aplicada, que es materialitza en projectes de recerca competitius i convenis amb institucions públiques i privades.