El canvi global està sotmetent els boscos mundials sota una gran pressió. El nostre grup estudia el funcionament dels boscos i la seva resposta a canvis ambientals. Per fer-ho, combinem diferents aproximacions (observacional, experimental, modelització) i escales de treball (des dels individus fins a l'escala global) en biomes que inclouen boscos mediterranis, temperats i tropicals.

Les nostres línies principals de recerca són:

 1. L'ecologia del transport a llarga distància en les plantes (hidràulica del xilema i del floema).
 2. L'economia de l'aigua i del carboni en les plantes i llurs interaccions.
 3. La resposta dels arbres i els boscos a l'estrès, amb un èmfasi particular en els efectes de la sequera i de la deposició de nitrogen.
 4. La distribució i la variabilitat dels trets funcionals de les plantes i llurs implicacions en el funcionament i la dinàmica de la vegetació.
 5. La provisió de serveis ecosistèmics forestals, especialment en el Mediterrani i en regions tropicals (Kènia, Brasil, Malàisia).

Els tipus de mesures i metodologies que fem servir inclouen:

 1. Hidràulica de les plantes (potencials hídrics, estructura i conductivitats hidràuliques del xilema i del floema, vulnerabilitats a l'embolisme, etc.).
 2. Concentracions de carbohidrats no estructurals en teixits vegetals.
 3. Intercanvi de gasos (conductància estomàtica, transpiració, assimilació, respiració) a escala de fulla/sòl/ecosistema.
 4. Flux de saba.
 5. Isòtops estables (d15N, d18O, d17O, d13C, dD) en mostres d'aigua, planta i sòl.
 6. Dendrocronologia dinàmica del creixement forestal.
 7. Mesures de fluxos d'aigua, CO2 i gasos traça a escala de l'ecosistema.
 8. Demografia forestal.
 9. Anàlisi de grans bases de dades ecològiques (trets funcionals, inventaris forestals nacionals, etc.).
 10. Modelització estadística i mecanicista: des de models de transport d'aigua en la xarxa xilemàtica a escala de teixit fins a models de fluxos d'aigua o carboni a escala de l'organisme o de l'ecosistema.

Col·laboradors principals del CREAF:

 • Jordi Vayreda (inventaris forestals, stocks i fluxos de carboni, serveis ecosistèmics).
 • Javier Retana (trets funcionals, inventaris forestals, stocks i fluxos de carboni).
 • Francisco Lloret (dinàmica forestal, resiliència, mortalitat forestal).
 • Miquel de Cáceres (modelització de la dinàmica de la vegetació a escala regional).

Investigador principal