CLISWELN
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2017 a gen. 2020

L'objectiu general del projecte és millorar el ventall existent de serveis climàtics amb un enfocament conceptual i metodològicament significatiu per al WELFN, del qual es podrien derivar polítiques coherents.

Introducció

CLISWELN té com a objectiu construir un pont estable entre els actors regionals i els proveïdors de dades d'escenaris climàtics regionals (EURO-CORDEX), utilitzant les dades de canvi climàtic en models integrats i eines de presa de decisions per analitzar el nexe Aigua-Energia-Sòl-Alimentació (WELFN). CLISWELN contribueix als objectius de la convocatòria traduint els resultats de models integrats forçats amb dades d'escenaris climàtics regionals en informació adaptada per als actors regionals. El desenvolupament conjunt de models, eines, productes i estratègies de comunicació és clau per assegurar la utilització dels resultats del projecte.

L'aigua, l'energia i el sòl són recursos interrelacionats i les polítiques d'adaptació al canvi climàtic de qualsevol d'aquests recursos han de ser avaluades per evitar compromisos no desitjats i per proporcionar beneficis sinèrgics, incloent les activitats econòmiques i els serveis ecosistèmics relacionats (alimentació). El vincle entre el WELFN i el canvi climàtic s'ha explorat en un nombre molt limitat de casos d'estudi a Europa.

L'objectiu general del projecte és millorar el ventall existent de serveis climàtics amb un enfocament conceptual i metodològicament significatiu per al WELFN, del qual es podrien derivar polítiques coherents.

La idea darrere del projecte és nova i original, perquè el nexe entre energia i aigua és un tema inexplorat en el camp del serveis climàtics. D'una banda, el treball proposat fa avançar els coneixements actuals sobre la temàtica: 1) utilitzant models existents i ampliant-los per investigar qüestions relacionades amb WELFN a escala regional, i 2) creant nous mètodes i eines de suport a la decisió per avançar en enfocaments sistèmics que capturin el WELFN. D'altra banda, aquest projecte avança en l'aplicabilitat en l'àmbit dels serveis climàtics: 1) proporcionant un marc conceptual i metodològic per a considerar consistentment els factors relacionats amb WELFN en els serveis climàtics; un marc que doni suport a la resposta a les necessitats socials i científiques relacionades amb el nexe i que es pugui transferir a altres regions (europees) per millorar l'impacte del projecte, 2) incorporar el WELFN per a la formulació coherent de polítiques a través de temes generals relacionats amb la sostenibilitat que estan vinculats als diferents components del WELFN; 3) proporcionar informació relacionada amb WELFN adaptada als usuaris.

Aquest projecte utilitzarà dos tipus de mètodes: (i) marcs d'avaluació integrats ben establerts per a l'agricultura i la hidrologia, i (ii) models de nexe ad hoc per al sector d'aigua urbà.

El marc i els mètodes anteriors s'aplicaran a tres casos d'estudi que representen la varietat de zones propenses a la sequera a Europa: la conca del riu Tarlung i la ciutat de Brasov (Romania), la regió agrícola de Burgenland (Àustria) i la regió urbana turística de la comarca de la Marina Baixa (Espanya). Els casos han estat seleccionats per la seva alta vulnerabilitat a les sequeres i l'alta rellevància del WELFN. Els principals productes del projecte són la informació adaptada a les necessitats dels actors en una regió agrícola i una conca hidrogràfica, i una eina integrada de suport a la presa de decisions de gestió urbana per al sector de l'aigua.

 

Conclusions