S-CLIMA
Beques Marie Curie
Durada del projecte: 
jun 2014

Els sòls i les comunitats que hi habiten tenen un paper fonamental en nombrosos processos ecosistèmics, incloent complexes interaccions amb factors biòtics i abiòtics.

Introducció

Els sòls són molt importants per a les prediccions climàtiques perque contenen una gran part del carboni terrestre, pel seu rol en l’intercanvi de grans quantitats de CO2 atmosfèric i pel seu vincle amb els canvis en la vegetació. En els darrers anys, la importància del processos que tenen lloc sota terra ha esdevingut clara però segueix sent una àrea amb nombroses qüestions sense resoldre. Hi ha un gran buit en el nostre coneixement de com els microorganismes del sòl interactuen amb el clima i com aquesta interacció impacta en la resposta de l’ecosistema al canvi global, fins i tot en les vies per mitigar els impactes del canvi climàtic mitjançant la manipulació dels processos microbiològics del sòl.

Una de les regions amb més risc pel canvi climàtic és la regió climàtica mediterrània, la qual està previst que incrementi la seva temperatura mitjana anual, al voltant de més de 6ºC a l’estiu, i presenti una disminució de la seva precipitació a l’estiu del 30-45% cap al final d’aquest segle. La mediterrània és una regió de conservació prioritària donat que conté una elevada diversitat de plantes, amb més d’un 20% del total d’espècies vegetals en una àrea inferior al 5% de la superfície terrestre, i un elevat percentatge d’aquestes espècies (al voltant d’un 60%) són endèmiques.

Malgrat que aquest ecosistema es caracteritza per una relativament baixa precipitació a l’estiu, el canvi climàtic probablement comporti una sequera més extrema, de major freqüència i intensitat. Això pot causar un ampli ventall d’impactes tant en hàbitats naturals com agrícoles, i dur a la pèrdua de biodiversitat, degradació dels sòl, i potencialment una eventual desertificació.

Qualsevol intent de mitigar aquests efectes requerirà d’una profunda comprensió dels impactes de la sequera sobre la vegetació i els sòls i també de les complexes interaccions entre els dos. Les plantes estan vinculades a les comunitats del sòl a través dels exsudats de les arrels, els quals són compostos alliberats per les arrels dins del sòl que també interactua amb altres plantes i microorganismes. Malgrat tot, el nostre coneixement dels mecanismes que hi ha rere aquestes interaccions és incomplert. En el present projecte ens proposem adquirir una complerta comprensió dels mecanismes de les interaccions entre la vegetació i el sòl, el paper dels exsudats de les arrels, i la importància de les comunitats del sòl per l’estabilitat de l’ecosistema.

  • Efectes de la sequera en les interaccions vegetació-sòl i en l’estabilitat de l’ecosistema