EUFIRELAB
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
nov. 2002 a oct. 2006

EUFIRELAB és un projecte europeu per la creació d'una xarxa d'excel·lència en la investigació d'incendis forestals i la gestió de tot Europa.

Introducció

EUFIRELAB s'estructura en unitats (paquets de treball) per a (i) reforçar la cooperació entre els equips euromediterranis, (ii) l'activació de grans intercanvis de coneixements i saber fer, (iii) el desenvolupament de conceptes comuns, enfocaments i llenguatges, (iv) promoure l'ús comú d'instal·lacions per a la investigació i/o desenvolupament tecnològic, i així, (v) evitar repeticions innecessàries i costoses en la descripció de combustible i el modelatge, modelat de comportament de foc, foc, funcionament dels ecosistemes i la biodiversitat, socioeconomia, eines de suport a les decisions, els mètodes de mesura d'incendi, riscos d'incendis i perills, extinció d'incendis, gestió d'interfícies. Observatori Lab Foc de la UE de les ciències d'incendis forestals i un lloc web innovador que permet connexions estretes entre els membres del laboratori de Bombers de la UE i amb el públic garanteixen una àmplia difusió i valorització dels èxits del laboratori de Bombers de la UE cap als usuaris finals i els interessats.

  • eufirelab