IBEROREDD+
Projectes nacional
Durada del projecte: 
març 2011 a des. 2014

L’objectiu d’aquesta Xarxa és la cooperació entre especialistes iberoamericans de 7 països, per al intercanvi  d’experiències i la transferència de coneixement sobre la conservació i recuperació de boscos iberoamericans com a instrument de captació de carboni en el context del programa REDD+ i altres programes afins. 

Introducció

Aquest objectiu general es pretén assolir mitjançant tres objectius específics:

i) Comparar les dinàmiques actuals de desforestació entre països,

ii) Millorar les metodologies de càlcul de continguts i emissions de carboni per desforestació i

iii) Analitzar estratègies de gestió silvícola sostenible i adaptada al canvi global.

Tot això promovent la interacció entre institucions científiques, docents, administració pública i comunitats locals. Per assolir aquests objectius es realitzaran les següents activitats:

  1. Revisió de dades existents, metodologia utilitzada i altre tipus d’informació sobre desforestació i existències de carboni a cada país,
  2. Celebració de “Tallers_cursos” temàtics per a compartir experiències, dissenyar estratègies i realitzar formació sobre la conservació dels ecosistemes forestals i
  3. Realització de diferents publicacions de síntesis que ajudin a millorar el monitoreig de la desforestació i el càlcul de les existències de carboni i el desenvolupament d’una silvicultura adaptativa al canvi global. 
  • eutrophication&hypoxia