EUROPE FOREST
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
nov. 2006 a nov. 2008

L'objectiu del "Estudi pilot sobre l'harmonització dels Inventaris Forestals Nacionals a Europa" va ser posar a prova i avaluar diferents enfocaments tècnics per harmonitzar les variables superfície forestal NFI, tipus de boscos i distribució de diàmetre.

Introducció

"L'Estudi pilot sobre l'harmonització dels Inventaris Forestals Nacionals a Europa" és un estudi de contracte del Centre Comú d'Investigació ( JRC ) de la Comissió Europea. L'estudi de dos anys va ser finançat pel programa Forest Focus CE i va començar al desembre de 2006 i va finalitzar el desembre de 2008. L'estudi ha estat coordinat i portat a terme per l'Institut de Forestal Mundial ( Universitat d'Hamburg ), en cooperació amb els tres soci següent: Dipartimento di Scienze i Tecnologie Ambientali Forestali ( DISTAF ), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals ( CREAF ) i l'European Forest Institute ( EFI ). L'última tècnica informe de l'estudi estarà disponible al febrer/març de 2009.
 
Quatre enfocaments proposats van ser provats amb dades reals per als llocs experimentals en tres països diferents, és a dir, Alemanya, Espanya i Itàlia. Per a cada un dels tres països es van seleccionar dos llocs de prova, que representen els diferents ecosistemes forestals, sinó també als boscos més típics paisatges dels països.
  • Pilot study on harmonising national forest inventories in Europe