Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya que estudia l’estructura i el funcionament dels ecosistemes forestals a diferents escales, incloent fluxos de carboni i aigua, les interaccions ecològiques i els boscos madurs. D'altra banda els seus experts investiguen els canvis que es poden produir en aquests ecosistemes forestals per l’impacte del foc, el canvi climàtic (com la sequera) i els canvis d’usos (com la desforestació).

Els objectius i les activitats de recerca del grup durant el propers quatre anys s’estructuren segons dos eixos bàsics que continuen les tasques realitzades en els últims anys:

  1. L’estructura i el funcionament dels ecosistemes forestals a diferents escales.
  2. Els canvis que es poden produir en aquests ecosistemes forestals per l’impacte del foc, el canvi climàtic (com la sequera) i els canvis d’usos (com la desforestació).

Els ecosistemes forestals s’entenen en sentit ampli, incloent els boscos però també els matollars i els prats naturals.

Eix 1. Estructura i funcionament dels ecosistemes forestals a diferents escales.

L’estudi de l’estructura i funcionament dels ecosistemes forestals (boscos, matollars i prats naturals) planteja sempre problemes donades les importants variacions espacials que es produeixen i la diferent durada de la vida de les espècies, des de les plantes amb vida curta fins a moltes espècies d’arbres amb llarga vida. Per aquest motiu, els objectius inclosos dintre d’aquest eix, que s’agrupen en quatre àmbits diferents, es plantegen a escales espacials i temporals distintes: (i) Estocs i fluxos de carboni en ecosistemes forestals; (ii) Recursos hídrics en ecosistemes forestals; (iii) Interaccions ecològiques; (iv) Relacions entre l'estructura forestal i patrons de biodiversitat en boscos madurs.

Eix 2. Canvis en els ecosistemes forestals per diferents impactes del canvi global: foc, desforestació i canvi climàtic

Els nous escenaris de canvi global a escala mundial preveuen un augment en la reiteració dels incendis en moltes zones, importants canvis d’usos i també l’increment d’altres pertorbacions com les sequeres recurrents. Les activitats a desenvolupar en aquest eix es poden agrupar en tres àmbits: (i) Impactes dels incendis sobre els ecosistemes forestals; (ii) Desforestació en regions tropicals de Sud-Amèrica; (iii) Impactes del canvi climàtic sobre els ecosistemes forestals de la regió mediterrània.

 

Paraules clau:

estocs de carboni, recursos hídrics, ecosistemes forestals, canvi global, canvi climàtic, regió mediterrània, foc

Investigador principal