COCONUT
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
nov. 2006 a abr. 2009

Estudi dels efectes dels canvis en l'ús del sòl en els ecosistemes per aturar la pèrdua de biodiversitat deguda a la destrucció dels hàbitats, la fragmentació i la degradació

Introducció

Projecte del Sisè Programa Marc de la UE que pretén avaluar l'impacte de la pèrdua, fragmentació i degradació dels hàbitats sobre la conservació de la biodiversitat. Es plantegen diverses aproximacions que cobreixen escales territorials molt contrastades i comprenen àrees d'estudi distribuïdes per tot Europa.

A escala de paisatge s'estudien els patrons de biodiversitat en relació als canvis en el paisatge al voltant de les àrees Natura 2000. Pel que fa als hàbitats, els estudis se centren en pastures seminaturals i en dos grups d'organismes: plantes i papallones diürnes. Per a aquests grups, s'analitza el deute d'extinció (extinction debt), és a dir la pèrdua estimada de biodiversitat associada a la pèrdua i fragmentació dels hàbitats.

Conclusions

Entregables:

 
 
D 2.2 Informe sobre el meta-anàlisi dels seleccionats els llocs Natura 2000 [PDF, 838 KB] 
 
D 3.2 Informe sobre l'efecte històric d'ús de la terra basada en l'organisme i hàbitat  [PDF, 656 KB] 
 
D 3.3 Informe sobre la base de dades GIS i identificació d'hàbitats amenaçats [PDF, 382 KB] 
 
D 4.1 a 4.3 Exploració dels escenaris europeus l'ús del sòl: la reducció d'escala temàtica i la variabilitat regional  [PDF, 8,87 MB] 
 
D 4.4 Informe sobre els resultats de l'ús de la terra projeccions [PDF, 4,53 MB] 
 
D 5.2 Informe de les opcions de política de gestió de la biodiversitat [PDF, 787 KB]
 
D 6.3 fins 6.4 Llistes de sortides publicades del projecte; contribucions paper científiques i no científiques (vegeu més endavant).

 

  • Comprendre els efectes dels canvis d'ús del sòl en els ecosistemes per aturar la pèrdua de biodiversitat