WeObserve
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
des. 2017 a nov. 2020

La tendència creixent en ciència ciutadana ha conduït al desenvolupament d’Observatoris Ciutadans (COs) per a l’observació ambiental, que han estat impulsats en les convocatòries FP7 i H2020.

Introducció

Per millorar la coordinació entre observatoris ciutadans existents i iniciatives relacionades regionals, europees i internacionals, l'Acció de Coordinació i Suport WeObserve abordarà tres reptes clau que afronten els observatoris ciutadans: consciència, acceptabilitat i sostenibilitat. La missió de WeObserve és crear un ecosistema sostenible d'observatoris ciutadans que puguin abordar sistemàticament aquests reptes identificats i ajudar a assimilar la ciència ciutadana a les tendències i corrents principals.

L’enfoc de WeObserve aplicarà diversos instruments clau per apropar, connectar i coordinar actors rellevants. El primer és desenvolupar i impulsar cinc comunitats de pràctiques per reforçar l’actual base de coneixement al voltant dels observatoris ciutadans. Les temàtiques inclouran la participació ciutadana, el valor dels observatoris per la governança i la interoperabilitat de les dades recollides pels observatoris. En la co-creació d’aquesta base de coneixement, els participants en els observatoris tindran una plataforma per compartir de manera efectiva bones pràctiques i evitar solapaments. El segon instrument ampliarà l’àmbit geogràfic de la base de coneixement a diferents grups objectiu a través de conjunts d’eines, un Massive Open Online Course (MOOC), exposicions itinerants de desenvolupament de capacitats, i un Open Data Exploitation Challenge, per reforçar l’ús de de la ciència ciutadana per part d’autoritats públiques i PIMEs. Un tercer mecanisme crearà vincles amb GEOSS i Copernicus per demostrar com els observatoris ciutadans poden complementar el marc europeu d’Observació de la Terra.

El consorci WeObserve és format pels actuals observatoris ciutadans H2020 (Ground Truth 2.0, GROW, LandSense, Scent), els quals obriran activament el seu paisatge d’observatoris a través de xarxes, usuaris i actors de gran abast incloent la ECSA, GEOSS i Copernicus amb l’objectiu d’impulsar oportunitats d’innovació social. L’enfoc i resultats de WeObserve tenen el potencial de crear un petit canvi innovador en l'Observació de la Terra i de transformar els observatoris ciutadans en un component valuós per gestionar reptes ambientals i capacitar comunitats resistents.