BIOPRESS
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2003 a febr. 2006

BIOPRESS analitza els canvis en l'ocupació del sòl entre 1950 i 2000 al voltant de les zones Natura 2000.

Introducció

BIOPRESS és part de la Vigilància Mundial del Medi Ambient i la Seguretat (GMES). Aquest programa té per objecte aconseguir la "capacitat europea per a la Vigilància Mundial del Medi Ambient i la Seguretat" .
 
BIOPRESS ajudarà a adonar-se d'aquest ambiciós objectiu, proporcionant els prenedors de decisions amb informació quantitativa sobre com el canvi de la coberta terrestre/ús ha afectat al medi ambient i la biodiversitat a Europa.
 
BIOPRESS produirà informació sobre històrica (1950 - 1990 - 2000) canvi de la coberta de la terra en i al voltant d'una gran mostra de llocs Natura2000 i convertir aquesta informació en què les pressions sobre la biodiversitat. L'objectiu del projecte és desenvolupar un producte estandarditzat que serà extensible a Europa.
 

 

BIOPRESS està dirigit a la comunitat de la UE per l'usuari preocupat per l'impacte de la cobertura de la terra/els canvis d'ús en el medi ambient i la biodiversitat. Les activitats propostes del projecte estan orientats a les activitats de l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) i els Centres Temàtics Europeus (ETC) (Figura 1) i donen suport al desenvolupament de Sistemes d'Informació de la Comunitat per la natura, la biodiversitat i els boscos.

 

 

Conclusions

Per a 130 àrees d’estudi repartides areu d’Europa s’han obtingut mapes de cobertes del sòl històrics (1950, 1990) i actuals (2000) a partir de l’ortorectificació i fotointerpretació de fotografies aèries i d’ortofotomapes. Els canvis observats permeten identificar les principals pressions sobre la biodiversitat en aquestes àrees. El CREAF ha posat a punt els mapes d’àrees d’estudi a Catalunya, Navarra, Extremadura i Andalusia. Junt amb el CEMAGREF, ha desenvolupat una metodologia per associar els canvis amb pressions sobre la biodiversitat. 

Els primers resultats s’han publicat al llibre Land cover change in Europe, from the 1950’s to 2000 (Olschofsky et al., 2006, Universitat d’Hamburg).

Final meeting - Conclusions

Linking land cover change to pressures on biodiversity (introduction)

Linking land cover change to pressures on biodiversity (summary)

Key findings: Biodiversity

Key findings: Land cover changes

Key findings: Pressures

Recommendations for future monitoring

  • Biopress