Variabilidad genética de Taxus baccata en el Mediterráneo occidental: el papel de los procesos históricos y de la fragmentación del paisaje. En: A. Caritat (ed.), II Jornades sobre el teix a la Mediterrània occidental.

Variabilidad genética de Taxus baccata en el Mediterráneo occidental: el papel de los procesos históricos y de la fragmentación del paisaje. En: A. Caritat (ed.), II Jornades sobre el teix a la Mediterrània occidental.

Mayol M, Dubreuil M, González-Martínez SC, Sebastiani F, Vendramin GG, Riba M (2011) Variabilidad genética de Taxus baccata en el Mediterráneo occidental: el papel de los procesos históricos y de la fragmentación del paisaje. En: A. Caritat (ed.), II Jornades sobre el teix a la Mediterrània occidental. Documents de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 1, Olot, pp. 103-106. ISBN: 978-84-9965-053-1.

Tipus: 
SCI publications
Any de publicació: 
2 011