Sofre i metalls pesants en fulles de Platanus x hybrida com a indicadors de la contaminació atmosfèrica a Barcelona.

Sofre i metalls pesants en fulles de Platanus x hybrida com a indicadors de la contaminació atmosfèrica a Barcelona.

Parés M (1990) Sofre i metalls pesants en fulles de Platanus x hybrida com a indicadors de la contaminació atmosfèrica a Barcelona. Orsis 5:61-76.

Tipus: 
Non SCI publications
Any de publicació: 
1 990