Restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani: procés i avaluació, pp: 33-37. En: II Monografies del Foix. Comunicacions presentades els dia 23 d’octubre de 2008 a Santa Margarida i els Monjos. Col·lecció Documents de Treball. Sèrie Terr

Restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani: procés i avaluació, pp: 33-37. En: II Monografies del Foix. Comunicacions presentades els dia 23 d’octubre de 2008 a Santa Margarida i els Monjos. Col·lecció Documents de Treball. Sèrie Terr

Jorba M,Oliveira G, Josa R, Vallejo R, Alcañiz JM, Hereter A, Cortina J, Correia O, Ninot JM (2010) Restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani: procés i avaluació, pp: 33-37. En: II Monografies del Foix. Comunicacions presentades els dia 23 d’octubre de 2008 a Santa Margarida i els Monjos. Col·lecció Documents de Treball. Sèrie Terr itori nº 16. Diputació de Barcelona 251 pp. Dipòsit legal: B.31069-2010.

Tipus: 
Non SCI publications
Any de publicació: 
2 010