L’ecologia del paisatge: un nou marc de treball per a la ciència de la conservació.

L’ecologia del paisatge: un nou marc de treball per a la ciència de la conservació.

Pino J, Rodà F (1999) L’ecologia del paisatge: un nou marc de treball per a la ciència de la conservació. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 67:5-20.

Tipus: 
Non SCI publications
Any de publicació: 
1 999